MONDAY 24th DECEMBER CHRISTMAS EVE

6.00pm  Christmas Family Mass  St James

11.30pm Christmas Night Mass    St James

TUESDAY  25th  DECEMBER CHRISTMAS DAY

 9.00am  Christmas Day Mass      St Williams

11.00am  Christmas Day Mass    St James

X